Hörbykorpens stege 2024-04-21

 1. Anette Bladh, 0708498686
 2. Andreas Nordqvist
 3. Andreas Nilsson
 4. Max Lindgren
 5. Janne Lindholm, 0705633480
 6. Mie meiner
 7. Linnea Olsson
 8. Emil Dahlgren
 9. Pontus Sigvardsson
10.
11.
12.


Regler
Matcher om ett set räcker. Även tresetare fungerar.
Du kan utmana någon på stegen som har någon plats högre upp än dig.
Om du vinner byter ni placeringar.
Om du förlorar behåller ni era platser.
Du kan max tappa fem placeringar.
Om en utmanad inte kan spela inom 2 veckor byter ni placering.
Returmatch tidigast efter 2 veckor.