Hem

Frosta OKs styrelse och sektioner 2016

STYRELSE:

Ordförande: Göran Lassing
Sekreterare: Susanne Göransson
Kassör: Rune Nilsson
Ledamöter: Nils-Erik Bondesson, vice ordf.
Janne Lindholm
Anna Bjärby
Bengt I Nilsson
Suppleanter: Magnus Rörstam, vise sekr.
Lars Berg
 

TEKNISKA SEKTIONEN:

Sammankallande: Bengt I Nilsson
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg
Ansvarig Skåneleden: Åke Westerlund

UNGDOMSSEKTIONEN:
.

Sammankallande: Anna Bjärby
Linda Westerlund
Viveka Lassing
 
 
 
 

TRÄNINGS- och
TÄVLINGSSEKTIONEN:

Sammankallande: Nils-Erik Bondesson
Mikael Nilsson
Leif Sandgren
Lars Berg
Gustaf Scheja
Kretsen, (Trim) Naturpasset: Leif Karlsson
Kretsen André Bjärby
Benkt Andersson

MARKNADSLOPPS-
SEKTIONEN:

Inklusive PR & sponsring
Sammankallande: Nils-Erik Bondesson
Magnus Rörstam
Martin Nilsson
Kassör: Bertil Gunnarsson
 

IT-SEKTIONEN:
.

Sammankallande: Janne Lindholm
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Facebook Torgil Lassing

REDAKTÖRER
FROSTABLADET:

Magnus Rörstam
Susanne Göransson

DISTRIBUTION
FROSTABLADET:

Susanne Göransson

STATISTIKANSVARIG:

Anna Bjärby
 

VALBEREDNING:

Sammankallande: Britta Frank
Bertil Gunnarsson
Eva Olsson

REVISORER:

Sammankallande Kenneth Stenberg
Per-Uno Nilsson
Suppleant: Rolf Persson